0 Produktów
0 Produktów Twój koszyk

Nie masz produktów w koszyku.

Nowe w kategorii Nauki humanistyczne

Sprawdź Książkomatowe nowości. Warto zwrócić uwagę na nowe produkty z kategorii Nauki humanistyczne. Nowości Marzec 2021.

   

 • Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka
  Outlet -19%

  Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka

  W prezentowanej książce dokonano przeglądu propozycji oddziaływań na najmłodsze dzieci zagrożone niepełnosprawnością lub zaburzone w rozwoju. Obszary zagadnień dotyczą poszczególnych etapów postępowania w procesie wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dzieci. Niektórzy autorzy poruszają...

  44.80 zł

  36.29 zł
  Chwilowo niedostępny
  Chwilowo niedostępny
 • Re-Wizje i Re-Orient-acje. Myśl pozaeuropejska w nauce o stosunkach międzynarodowych
  Outlet -19%

  Re-Wizje i Re-Orient-acje. Myśl pozaeuropejska w nauce o stosunkach międzynarodowych

  Książka jest próbą rekonstrukcji głównych nurtów myśli pozaeuropejskiej oraz prezentuje analizę wzajemnego oddziaływania zachodniej i pozaeuropejskiej nauki o stosunkach międzynarodowych. Autorzy poszukują nowych inspiracji, które nie tylko pozwolą na lepsze zrozumienie i uchwycenie specyfiki i...

  30.00 zł

  24.30 zł
   Do koszyka
  Wysyłka w czwartek, 04.03.2021
   Do koszyka
  Wysyłka w czwartek, 04.03.2021
 • Tekst słowo obraz
  Outlet -19%

  Tekst słowo obraz

  Punktem wyjścia dla autorów publikacji jest tekst, który w naukach humanistycznych stwarza szerokie możliwości analizy związanej zarówno z literaturoznawstwem, jak i edytorstwem naukowym, translatoryką czy designem. Kategorie uzupełniające to "słowo" i "obraz" - autorzy postawili sobie za cel...

  39.90 zł

  32.32 zł
  Chwilowo niedostępny
  Chwilowo niedostępny
 • Wizerunek miasta w aspekcie wielkich wydarzeń religijnych
  Outlet -19%

  Wizerunek miasta w aspekcie wielkich wydarzeń religijnych

  Działania włodarzy miast wokół kształtowania pozytywnego wizerunku miejsca jawi się jako niezbędne, biorąc pod uwagę, że ten odgrywa znaczącą rolę w procesie podejmowania decyzji przez nabywcę. Dotyczy to zarówno turystów (odnośnie do wyboru miejsca docelowego podróży), jak i mieszkańców (odnośnie...

  89.00 zł

  72.09 zł
   Do koszyka
  Wysyłka w czwartek, 04.03.2021
   Do koszyka
  Wysyłka w czwartek, 04.03.2021
 • System awansu zawodowego nauczycieli. Ocena kluczowego elementu reformy edukacji
  Outlet -45%

  System awansu zawodowego nauczycieli. Ocena kluczowego elementu reformy edukacji

  W książce System awansu zawodowego nauczycieli - ocena kluczowego elementu reformy edukacjijako ramowy problem badawczy autorka przyjęła następujące pytanie: W jakim stopniu system awansu jest czynnikiem wpływającym na zmianę funkcjonowania zawodowego nauczycieli? Na podstawie literatury przedmiotu...

  40.01 zł

  22.01 zł
  Chwilowo niedostępny
  Chwilowo niedostępny
 • Islam
  Outlet -19%

  Islam

  Islam to zarys podstawowych wiadomości na temat jednej z trzech największych religii świata. Skąd się biorą wewnętrzne podziały w islamie? Jakie zachodzą relacje między demokracją i światem Zachodu a islamem? Na czym polega idea świętej wojny z wrogami islamu? Czy kobieta może znaleźć spełnienie w...

  29.90 zł

  24.22 zł
  Chwilowo niedostępny
  Chwilowo niedostępny
 • Zbożność i bezbożność w kulturze Greków
  Outlet -19%

  Zbożność i bezbożność w kulturze Greków

  Autorka bada przejawy greckiej pobożności i śledzi reguły rządzące tą sferą w obszarze religii i obyczajowości starożytnych Greków. Opiera się na zachowanych źródłach literackich oraz szeroko pojmowanym piśmiennictwie, np. na materiałach inskrypcyjnych. Ze względu na zakres tematyczny praca...

  54.90 zł

  44.47 zł
  Chwilowo niedostępny
  Chwilowo niedostępny
 • Rajmund Rembieliński. Wizjoner i menedżer Łodzi przemysłowej. Raporty z lat 1824-1830
  Outlet -19%

  Rajmund Rembieliński. Wizjoner i menedżer Łodzi przemysłowej. Raporty z lat 1824-1830

  Książka jest udanym połączeniem biografii Rajmunda Rembielińskiego ,,ojca" Łodzi przemysłowej, z raportami składanymi władzom Królestwa Polskiego. Obszernie omówione dokumenty, których oryginały spłonęły w 1944 r., ukazują ogrom starań Rembielińskiego o uprzemysłowienie podległego mu województwa....

  44.90 zł

  36.37 zł
  Chwilowo niedostępny
  Chwilowo niedostępny
 • Symbolika nefrytu w języku i kulturze chińskiej
  Outlet -45%

  Symbolika nefrytu w języku i kulturze chińskiej

  Książka pani dr Katarzyny Sarek to uporządkowane studium ukazujące, jak silne są relacje języka i kultury w obszarze cywilizacji chińskiej. Metaforyczne użycia morfemu nefryt w przysłowiach zostało skonfrontowane z zabytkami materialnymi poddanymi wcześniej analizie archeologicznej (...) Autorka...

  54.00 zł

  29.70 zł
  Chwilowo niedostępny
  Chwilowo niedostępny
 • Pedagogie katolickich zgromadzeń zakonnych. Tom 2. Historia i współczesność
  Outlet -19%

  Pedagogie katolickich zgromadzeń zakonnych. Tom 2. Historia i współczesność

  W tomie drugim [...] przedmiotem analiz są przesłanki tematyczne tkwiące "korzeniami" w antropologii człowieka, filozofii, teologii, psychologii, antropologii kulturowej, etyce, którymi kierowali się założyciele zakonów w podejmowaniu działań o charakterze pedagogicznym, oraz działania praktyczne w...

  54.80 zł

  44.39 zł
  Chwilowo niedostępny
  Chwilowo niedostępny
 • Zagadnienia lingwistyki przekładu
  Outlet -19%

  Zagadnienia lingwistyki przekładu

  Monografia Zagadnienia lingwistyki przekładu systematyzuje niektóre spośród podstawowych zagadnień przekładoznawstwa, oferując propozycje spojrzenia na przekład z wyraźnie określonych pozycji lingwistycznych, w ujęciu funkcjonalno-komunikacyjnym. Ukazując lingwistyczne korzenie współczesnego...

  48.30 zł

  39.12 zł
  Chwilowo niedostępny
  Chwilowo niedostępny
 • Współczesna analiza polityczna
  Outlet -45%

  Współczesna analiza polityczna

  Gdyby Nobla przyznawano w dziedzinie politologii, to Robert A. Dahl – emerytowany profesor Yale University – z pewnością by go otrzymał. W uzasadnieniu byłaby mowa o jego pluralistycznej teorii elit politycznych, znaczącym wkładzie w teorię demokracji (koncepcja poliarchii) i teorii władzy. Być...

  38.85 zł

  21.37 zł
  Chwilowo niedostępny
  Chwilowo niedostępny
 • Horyzonty i perspektywy edukacji równościowej
  Outlet -45%

  Horyzonty i perspektywy edukacji równościowej

  Niniejszą publikację kierujemy do wszystkich osób, którym problematyka i idee edukacji równościowej są szczególnie bliskie. Jej zamierzony interdyscyplinarny charakter w zamyśle redaktorów ma odpowiadać celowi poznawczemu, przez co może stać się ona przydatna dla studentek i studentów pedagogiki,...

  50.00 zł

  27.50 zł
  Chwilowo niedostępny
  Chwilowo niedostępny
 • Stosunki międzynarodowe
  Outlet -45%

  Stosunki międzynarodowe

  Książka Serge`a Sura to klasyczny podręcznik stosunków międzynarodowych. Przejrzysta struktura, liczne przykłady – zarówno historyczne, jak i współczesne, staranne opracowanie bibliograficzne oraz klarowny wywód czynią z niej nieodzowną pomoc naukową dla adeptów politologii oraz wszystkich...

  69.00 zł

  37.95 zł
  Chwilowo niedostępny
  Chwilowo niedostępny
 • 92 zadania z logiki i teorii mnogości z pełnymi rozwiązaniami krok po kroku... Zeszyt 20
  Outlet -45%

  92 zadania z logiki i teorii mnogości z pełnymi rozwiązaniami krok po kroku... Zeszyt 20

  Drugie wydanie Zeszytu 20 - 92 zadania z logiki i teorii mnogości z pełnymi rozwiązaniami krok po kroku... . Logika Matematyczna oraz Teoria Mnogości wymaga wprowadzenia wielu nowych pojęć, symboli, działań. Dzięki wprowadzeniu specjalnego języka matematycznego można ocenić prawdziwość twierdzeń,...

  18.70 zł

  10.29 zł
  Chwilowo niedostępny
  Chwilowo niedostępny
 • Nauczyciele. Szkice portretów uczonych i nauczycieli
  Outlet -45%

  Nauczyciele. Szkice portretów uczonych i nauczycieli

  Książka prezentuje wiele studiów biografii zasłużonych postaci dla teorii i praktyki edukacyjnej. Tego typu książki przedstawiają szczególnego rodzaju wartość poznawczo-praktyczną, gdyż w tym przypadku czytelnicy otrzymują – w odróżnieniu od periodyków naukowych – w jednym monograficznym tomie...

  55.00 zł

  30.25 zł
  Chwilowo niedostępny
  Chwilowo niedostępny
 • Antropologia twórczości słownej. Zagadnienia i wybór tekstów
  Outlet -19%

  Antropologia twórczości słownej. Zagadnienia i wybór tekstów

  Podręczniki akademicki, który powstał w Zakładzie Historii Kultury i Zakładzie Antropologii Słowa w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Głównym celem podręcznika jest zapoznanie studentów z historycznymi i społecznymi determinantami rozwoju językowych praktyk twórczych od...

  49.00 zł

  39.69 zł
  Chwilowo niedostępny
  Chwilowo niedostępny
 • Zatrudnialność w perspektywie pedagogiki pracy
  Outlet -50%

  Zatrudnialność w perspektywie pedagogiki pracy

  Książka zawiera treści uwzględniające dotychczasowy dorobek naukowo-badawczy, odnoszące się do aktualnych i najnowszych tendencji w zakresie problematyki zatrudnialności. Publikacja wykazuje, iż problemy zatrudnialności i jej poprawy należą do najtrudniejszych wyzwań nie tylko dla zarządzania i...

  48.00 zł

  24.00 zł
   Do koszyka
  Wysyłka we wtorek, 02.03.2021
   Do koszyka
  Wysyłka we wtorek, 02.03.2021
 • Zarys gramatyki historycznej języka rosyjskiego
  Outlet -32%

  Zarys gramatyki historycznej języka rosyjskiego

  Podręcznik w sposób wyczerpujący i przystępny omawia fonetykę i morfologię języka rosyjskiego w jego rozwoju historycznym, przedstawia główne procesy zachodzące w toku rozwoju języka literackiego z licznymi odwołaniami do języka prasłowiańskiego oraz dzieł literackich dialektów rosyjskich....

  39.00 zł

  26.33 zł
  Chwilowo niedostępny
  Chwilowo niedostępny