0 Produktów
0 Produktów Twój koszyk

Nie masz produktów w koszyku.

Biznes i prawo › Zarządzanie

   

 • Zasady zarządzania
  -15%

  Zasady zarządzania

  Podręcznik Zasady zarządzania przygotowany został przez grono naukowców i Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, z jednym z najwybitniejszych współczesnych polskich uczonych z zakresu nauk o zarządzaniu, profesorem Andrzejem K. Koźmińskim na czele.Podejmowane w książce zagadnienia są równie...

  59.00 zł

  50.15 zł
  Chwilowo niedostępny
  Chwilowo niedostępny
 • Od dobrego do wielkiego. Czynniki trwałego rozwoju i zwycięstwa firm
  -34%

  Od dobrego do wielkiego. Czynniki trwałego rozwoju i zwycięstwa firm

  Czy istnieje organizacyjny kod DNA czyniący firmę gatunkiem wyższym od konkurentów? I, co ważniejsze, czy da się takim DNA „zarazić” firmę przeciętną i zmienić ją w nadzwyczajną? JIM COLLINS wraz ze swoim zespołem badaczy wydestylował taki kod DNA – kod, który jest syntezą wieloletnich badań setek...

  64.90 zł

  43.00 zł
   Do koszyka
  Wysyłka w środę, 08.04.2020
   Do koszyka
  Wysyłka w środę, 08.04.2020
 • Statystyka dla menedżerów
  Outlet -50%

  Statystyka dla menedżerów

  "Statystyka dla menedżerów" jest książką przeznaczoną dla studentów i praktyków zarządzania. Wychodząc od definicji statystyki jako nauki o metodach zbierania, analizy i interpretacji danych liczbowych oraz od przedstawienia podstawowych pojęć, autorka omawia najważniejsze zagadnienia związane z...

  75.00 zł

  37.50 zł
   Do koszyka
  Wysyłka w środę, 08.04.2020
   Do koszyka
  Wysyłka w środę, 08.04.2020
 • Wpływ ISO na zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji samorządowej
  -16%

  Wpływ ISO na zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji samorządowej

  Książka porusza aktualną problematykę zarządzania zasobami ludzkimi w administracji samorządowej w kontekście zintegrowanego systemu zarządzania jakością w oparciu o normę ISO 9001 i ustawę o pracownikach samorządowych. Rozważaniom towarzyszy założenie, iż czynnik ludzki pełni jedną z wiodących ról...

  50.00 zł

  42.00 zł
  Chwilowo niedostępny
  Chwilowo niedostępny
 • Efektywność w zarządzaniu projektami
  -16%

  Efektywność w zarządzaniu projektami

  Efektywność w zarządzaniu projektami Wymiary Koncepcje Zależności

  59.90 zł

  50.32 zł
  Chwilowo niedostępny
  Chwilowo niedostępny
 • Systemy wspomagania decyzji
  -16%

  Systemy wspomagania decyzji

  Celem podręcznika jest zarys problematyki systemów wspomagania decyzji (SWD) zarówno w zakresie teoretycznych podstaw konstrukcji i budowy, jak i praktycznych aspektów metod ich wdrażania oraz użytkowania. Utrwaleniu wiedzy służą pytania i zadania kontrolne na końcu każdego rozdziału. Szeroki...

  64.90 zł

  54.52 zł
  Chwilowo niedostępny
  Chwilowo niedostępny
 • Wprowadzanie zmiany w organizacji
  -13%

  Wprowadzanie zmiany w organizacji

  Współczesne organizacje muszą być zdolne do przeprowadzania szybkich i głębokich zmian strategicznych. Wahania koniunktury, zmienne preferencje klientów oraz rosnąca presja ze strony rynków finansowych powodują, że firmy, które chcą osiągnąć i utrzymać przewagę konkurencyjną, muszą szybko i...

  59.00 zł

  51.33 zł
  Chwilowo niedostępny
  Chwilowo niedostępny
 • Menedżer jako polityk
  -10%

  Menedżer jako polityk

  Menedżer politykiem? Pytanie wydaje się zaskakujące, ale jeśli weźmiemy pod uwagę stałe elementy pracy menedżera, którymi niewątpliwie są nieustanne konfrontacje, rozwiązywanie konfliktów, odróżnianie wrogów od przyjaciół i opracowywanie taktyk, odpowiedź nasuwa się sama. Jak funkcjonuje władza i...

  53.00 zł

  47.70 zł
  Chwilowo niedostępny
  Chwilowo niedostępny
 • Pomiar i raportowanie dokonań przedsiębiorstwa
  -16%

  Pomiar i raportowanie dokonań przedsiębiorstwa

  Książka jest poświęcona problematyce zarządzania szeroko rozumianymi wynikami przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem pomiaru i raportowania dokonań. Po przestudiowaniu książki Czytelnik zdobędzie wiedzę o tym: - Jaka jest relacja między systemem kontroli zarządczej a systemem pomiaru...

  49.00 zł

  41.16 zł
  Chwilowo niedostępny
  Chwilowo niedostępny
 • Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec wyzwań rozwoju technologii XXI wieku
  -16%

  Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec wyzwań rozwoju technologii XXI wieku

  Książka "Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec wyzwań rozwoju technologii XXI wieku" traktuje o najistotniejszych kwestiach dotyczących kierunków rozwoju sektora MSP w Polsce w aspekcie rozwoju nowoczesnych technologii informatycznych XXI wieku. W książce przedstawiono ponadto genezę Internetu oraz...

  53.00 zł

  44.52 zł
  Chwilowo niedostępny
  Chwilowo niedostępny
 • Skuteczne zarządzanie projektami a kompetencje interpersonalne
  -18%

  Skuteczne zarządzanie projektami a kompetencje interpersonalne

  Zarządzanie projektami bardzo silnie osadzone jest w praktyce i znajduje zastosowanie zarówno w działalności zawodowej człowieka, jak i w życiu prywatnym. Współcześnie to jedna z podstawowych, a zarazem najważniejszych umiejętności, którą muszą opanować wszyscy menedżerowie, bez względu na sektor,...

  57.00 zł

  46.74 zł
  Chwilowo niedostępny
  Chwilowo niedostępny
 • Zarządzanie w organizacjach sektora publicznego
  -13%

  Zarządzanie w organizacjach sektora publicznego

  Podręcznik przedstawia usystematyzowany wykład z podstaw zarządzania, sprawdzony w toku wieloletnich zajęć dydaktycznych i wzbogacony o oceny wyniesione z praktyki zawodowej i badań empirycznych. Opracowanie jest dostosowane do potrzeb dydaktycznych na studiach realizujących podstawy zarządzania,...

  58.00 zł

  50.46 zł
  Chwilowo niedostępny
  Chwilowo niedostępny
 • Komunikacja i zarządzanie międzykulturowe. Współczesne wyzwania prawno-organizacyjne
  -13%

  Komunikacja i zarządzanie międzykulturowe. Współczesne wyzwania prawno-organizacyjne

  Książka stanowi kolejny tom serii wydawniczej "Metody i techniki zarządzania". Podjęto w nim problematykę metod, technik i narzędzi polityki społecznej w perspektywie wielokulturowości. Realizacja polityki społecznej nie jest zawężona do metod zaczerpniętych z nauk o zarządzaniu, chociaż z...

  45.00 zł

  39.15 zł
  Chwilowo niedostępny
  Chwilowo niedostępny
 • Kultura pracy profesjonalisty
  -13%

  Kultura pracy profesjonalisty

  Wykonywanie pracy zawodowej wymaga kompetencji zawodowych oraz osobistego zaangażowania. Obydwa komponenty łączy w sobie kultura pracy, będąca indywidualną, niepowtarzalną cechą każdego człowieka. Rzutuje ona na kulturę organizacyjną firmy, a wraz z nią na jej powodzenie oraz na satysfakcję...

  60.00 zł

  52.20 zł
  Chwilowo niedostępny
  Chwilowo niedostępny
 • Współczesne dylematy zarządzania rozwojem miast
  -21%

  Współczesne dylematy zarządzania rozwojem miast

  Obecnie na całym świecie, i oczywiście także w Polsce, procesy urbanizacji przebiegają pod wpływem globalizacji i postępu techniczno-technologicznego (w tym technik ICT). Jednakże globalizacja jest procesem selektywnym, to znaczy że dokonuje się z różnym natężeniem w różnych punktach przestrzeni....

  54.90 zł

  43.37 zł
  Chwilowo niedostępny
  Chwilowo niedostępny
 • Prognozowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem
  -18%

  Prognozowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem

  Prognozowanie - jako jeden ze środków wykorzystywanych w procesie planowania - nabiera szczególnego znaczenia w zarządzaniu przedsiębiorstwem, ponieważ złe antycypowanie przyszłych trendów może być niszczące dla firmy. Niezwykle istotne są pod tym względem informacje o przyszłej sytuacji zarówno...

  69.00 zł

  56.58 zł
   Do koszyka
  Wysyłka w czwartek, 16.04.2020
   Do koszyka
  Wysyłka w czwartek, 16.04.2020
 • Polityka wsparcia konkurencyjności gospodarki
  -20%

  Polityka wsparcia konkurencyjności gospodarki

  Książka jest poświęcona czynnikom kształtującym zdolność konkurencyjną gospodarek narodowych. Autorzy przedstawili: istotę konkurencyjności gospodarki i polityki na rzecz konkurencyjności, ekonomię rozwoju i politykę wsparcia konkurencyjności w krajach rozwijających się, problemy konkurencyjności...

  65.00 zł

  52.00 zł
  Chwilowo niedostępny
  Chwilowo niedostępny
 • Zarządzanie międzynarodowe. Strategie i studia przypadków
  -17%

  Zarządzanie międzynarodowe. Strategie i studia przypadków

  Książka oparta jest na analizie teoretycznej i badaniach praktycznych. Zasadniczym atutem tej publikacji jest nowatorski charakter opracowania. Autorzy przedstawili w sposób systematyczny procedurę od pomysłu wejścia na rynki zagraniczne do jego realizacji. Oparcie książki na wynikach...

  29.90 zł

  24.82 zł
   Do koszyka
  Wysyłka w czwartek, 16.04.2020
   Do koszyka
  Wysyłka w czwartek, 16.04.2020
 • Controlling operacyjny
  -18%

  Controlling operacyjny

  "Controlling operacyjny" zawiera ponad 60 studiów przypadków opartych na przykładach, z którymi autor spotkał się w swojej wieloletniej praktyce konsultanta, a które przedstawiają problemy firm usługowych, przedsiębiorstw produkcyjnych, firm handlowych i organizacji nienastawionych na zysk. Zarówno...

  89.00 zł

  72.98 zł
  Chwilowo niedostępny
  Chwilowo niedostępny
 • Prognozowanie w przedsiębiorstwie
  -18%

  Prognozowanie w przedsiębiorstwie

  Prognozowanie to przewidywanie przyszłych zdarzeń, którego celem jest zmniejszenie ryzyka w procesie podejmowania decyzji. W książce przedstawiono obecny stan wiedzy na temat konstruowania prognoz. Omówiono ich znaczenie dla zarządzania oraz sam przebieg procesu prognozowania, skupiając się na...

  69.00 zł

  56.58 zł
   Do koszyka
  Wysyłka w czwartek, 16.04.2020
   Do koszyka
  Wysyłka w czwartek, 16.04.2020
 • Biznesplan. Jak go budować i analizować
  -18%

  Biznesplan. Jak go budować i analizować

  Książka niniejsza napisana została z myślą o tych, którzy muszą sprawdzić mniej lub bardziej złożone problemy menedżerskie, w tym założenie lub rozwój własnego przedsiębiorstwa, do podstawowego pytania: czy to się opłaci?Pokazano tu, na praktycznych przykładach konkretnych przedsiębiorstw, jak...

  45.00 zł

  36.90 zł
  Chwilowo niedostępny
  Chwilowo niedostępny
 • Controlling strategiczny
  -18%

  Controlling strategiczny

  "Controlling strategiczny" zawiera ponad 60 studiów przypadków opartych na przykładach, z którymi autor spotkał się w swojej wieloletniej praktyce konsultanta, a które przedstawiają problemy firm usługowych, przedsiębiorstw produkcyjnych, firm handlowych i organizacji nienastawionych na zysk....

  89.00 zł

  72.98 zł
   Do koszyka
  Wysyłka w czwartek, 16.04.2020
   Do koszyka
  Wysyłka w czwartek, 16.04.2020
 • Zarządzanie reputacją przedsiębiorstwa
  -20%

  Zarządzanie reputacją przedsiębiorstwa

  Reputacja jest uważana za jeden z najcenniejszych zasobów współczesnego przedsiębiorstwa, stanowiący źródło długotrwałej przewagi konkurencyjnej oraz jego wartości rynkowej. Reputacja jest to ocena przedsiębiorstwa i jego działalności formułowana przez różne grupy interesariuszy: klientów,...

  50.00 zł

  40.00 zł
  Chwilowo niedostępny
  Chwilowo niedostępny
 • Inżynieria bezpieczeństwa systemów logistycznych
  -13%

  Inżynieria bezpieczeństwa systemów logistycznych

  Publikacja stanowi innowacyjne ujęcie podstawowych problemów w kontekście współczesnych systemów logistyki. Jest wyrazem holistyczno-systemowego ujęcia problemowych obszarów wiedzy bezpieczeństwa logistyk. Opracowanie może być bardzo przydatnym źródłem informacji i wiedzy dla studentów takich...

  67.99 zł

  59.15 zł
  Chwilowo niedostępny
  Chwilowo niedostępny
 • Zarządzanie dokonaniami w organizacjach
  -20%

  Zarządzanie dokonaniami w organizacjach

  Współczesne organizacje są ukierunkowane na osiąganie celów gospodarczych. Wymaga to wykazania się odpowiednimi dokonaniami w procesie wdrażania i realizacji przyjętej strategii. Autorzy przedstawili: dokonania przedsiębiorstwa w zarządzaniu, pomiar dokonań przedsiębiorstwa, projektowanie systemu...

  54.90 zł

  43.92 zł
  Chwilowo niedostępny
  Chwilowo niedostępny
 • Przedsiębiorczosć korporacyjna
  -13%

  Przedsiębiorczosć korporacyjna

  Książkę wyróżnia całościowe spojrzenie na zagadnienie kształtowania zachowań i postaw przedsiębiorczych w korporacjach, które określane jest jako intraprzedsiębiorczość. W procesie zarządzania korporacjami istotne jest wykorzystanie podejścia przedsiębiorczego, które w praktyce determinuje ich...

  68.00 zł

  59.16 zł
  Chwilowo niedostępny
  Chwilowo niedostępny
 • Outsourcing w zarządzaniu zasobami przedsiębiorstwa
  -11%

  Outsourcing w zarządzaniu zasobami przedsiębiorstwa

  Outsourcing jest narzędziem stosowanym od dziesięcioleci, ale wciąż zmienia swój zakres i rolę. Zmiany zachodzące w otoczeniu gospodarczym przedsiębiorstw mogą być zarówno zagrożeniem, jak i szansą dla menedżerów posługujących się outsourcingiem. W publikacji przedstawiono outsourcing jako...

  45.00 zł

  40.05 zł
  Chwilowo niedostępny
  Chwilowo niedostępny
 • Międzypokoleniowy transfer wiedzy a wydłużanie okresu aktywności zawodowej
  -17%

  Międzypokoleniowy transfer wiedzy a wydłużanie okresu aktywności zawodowej

  Książka wpisuje się w nurt badań nad aktywnym starzeniem się, wnosząc szersze spojrzenie na problematykę wydłużania okresu aktywności zawodowej osób w wieku 50+. Przedstawiono w niej uwarunkowania decyzji o kontynuowaniu zatrudnienia przez osoby po 50. roku życia - zarówno te indywidualne, jak i...

  44.90 zł

  37.27 zł
  Chwilowo niedostępny
  Chwilowo niedostępny
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. ...