0 Produktów
0 Produktów Twój koszyk

Nie masz produktów w koszyku.

Nowości wydawnicze w kategorii prawo cywilne

   

 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy 18/07
  -34%

  Kodeks rodzinny i opiekuńczy 18/07

  „Kodeks rodzinny i opiekuńczy” broszura – zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, przepisy wprowadzające kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawę z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego oraz skorowidz przedmiotowy KRO. Poprzez system...

  11.90 zł

  7.85 zł
   Do koszyka
  Wysyłka we wtorek, 24.07.2018
   Do koszyka
  Wysyłka we wtorek, 24.07.2018
 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy 2018
  -30%

  Kodeks rodzinny i opiekuńczy 2018

  Najnowszy kodeks – stan prawny na dzień 28 maja 2018 roku. Wygodny kieszonkowy format, artykuły opatrzone nazwami z wyjaśnieniem ich sensu, indeks rzeczowy ułatwiający wyszukiwanie zagadnień.

  4.90 zł

  3.45 zł
   Do koszyka
  Wysyłka we wtorek, 24.07.2018
   Do koszyka
  Wysyłka we wtorek, 24.07.2018
 • Kodeks cywilny Komentarz Tom 4 Zobowiązania Część szczególna
  -17%

  Kodeks cywilny Komentarz Tom 4 Zobowiązania Część szczególna

  Publikacja, będąca częścią obszernego wielotomowego komentarza do Kodeksu cywilnego, prezentuje nowatorskie podejście do omawiania przepisów, kładąc nacisk na praktyczne aspekty ich wykładni i stosowania.Autorami książki są uznani prawnicy z najlepszych krajowych ośrodków akademickich oraz praktycy...

  239.00 zł

  197.18 zł
   Do koszyka
  Wysyłka we wtorek, 24.07.2018
   Do koszyka
  Wysyłka we wtorek, 24.07.2018
 • Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Koszty sądowe cywilne o
  -16%

  Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Koszty sądowe cywilne o

  KC. KPC. KRO. KSCU. oraz inne akty prawne. Edycja Sądowa zawiera:Kodeks cywilny,Przepisy wprowadzające Kodeks cywilny,Kodeks postępowania cywilnego,Przepisy wprowadzające kodeks postępowania cywilnego,Ustawę o księgach wieczystych i hipotece,Kodeks rodzinny i opiekuńczy,Ustawę - Przepisy...

  65.00 zł

  54.60 zł
   Do koszyka
  Wysyłka we wtorek, 24.07.2018
   Do koszyka
  Wysyłka we wtorek, 24.07.2018
 • Prawo i postępowanie spadkowe Komentarz Tom IV B
  -6%

  Prawo i postępowanie spadkowe Komentarz Tom IV B

  Najobszerniejszy i najbardziej szczegółowy komentarz na rynku Najnowsze zmiany legislacyjne Precyzyjna nawigacja wewnętrzna wyjaśnienie i pogrubienie najważniejszych pojęć, szczegółowy podział wewnętrzny komentarza do danego artykułu, numery tez pozwalające na sprawne korzystanie z wewnętrznych...

  329.00 zł

  307.62 zł
  Chwilowo niedostępny
  Chwilowo niedostępny
 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy The Family and Guardianship Code
  -6%

  Kodeks rodzinny i opiekuńczy The Family and Guardianship Code

  Drugie, poprawione i zaktualizowane wydanie tłumaczenia Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przygotowane zostało z myślą o prawnikach, studentach prawa oraz tłumaczach.Tekst tłumaczenia uwzględnia stan prawny na czerwiec 2018 roku i zawiera zmiany do ustawy, które weszły w życie od czasu ukazania się...

  99.00 zł

  92.58 zł
   Do koszyka
  Wysyłka we wtorek, 24.07.2018
   Do koszyka
  Wysyłka we wtorek, 24.07.2018
 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz
  -6%

  Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz

  Prezentowana pozycja stanowi wyczerpujący komentarz do ustawy z 25.2.1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 682). Publikacja stanowi autorski komentarz do poszczególnych przepisów ustawy, a wzbogacona została o liczne orzecznictwo Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu...

  299.00 zł

  279.57 zł
   Do koszyka
  Wysyłka we wtorek, 24.07.2018
   Do koszyka
  Wysyłka we wtorek, 24.07.2018
 • Wpływ statutu rzeczowego na rozstrzyganie spraw spadkowych - na styku statutów
  -6%

  Wpływ statutu rzeczowego na rozstrzyganie spraw spadkowych - na styku statutów

  Przedmiotem niniejszej monografii jest analiza relacji zachodzących między statutem spadkowym a statutem rzeczowym poszczególnych składników spadku. Podobnie jak prawo spadkowe w merytorycznym prawie cywilnym, także miarodajne dla spraw spadkowych normy kolizyjne prawa prywatnego międzynarodowego,...

  169.00 zł

  158.02 zł
   Do koszyka
  Wysyłka we wtorek, 24.07.2018
   Do koszyka
  Wysyłka we wtorek, 24.07.2018
 • Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz
  -6%

  Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz

  Dzieła z serii Duże Komentarze Becka należą do najobszerniejszych na rynku wydawniczym komentarzy omawiających najważniejsze akty prawne systemu prawnego. Dzięki wiedzy autorów ? wybitnych znawców poszczególnych dziedzin prawa ? tworzą one kanon literatury prawniczej. Uporządkowana struktura...

  349.00 zł

  326.33 zł
   Do koszyka
  Wysyłka we wtorek, 24.07.2018
   Do koszyka
  Wysyłka we wtorek, 24.07.2018
 • Postępowanie w sprawach o dział spadku
  -6%

  Postępowanie w sprawach o dział spadku

  Postępowanie w sprawach o dział spadku. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych i orzeczeń sądowych to publikacja, która stanowi kompleksowe omówienie zagadnień związanych z postępowaniem w sprawach o dział spadku. Postępowanie w sprawach o dział spadku omówione w niniejszej...

  169.00 zł

  158.02 zł
   Do koszyka
  Wysyłka we wtorek, 24.07.2018
   Do koszyka
  Wysyłka we wtorek, 24.07.2018
 • Świadczenia odszkodowania socjalnego w prawie polskim
  -22%

  Świadczenia odszkodowania socjalnego w prawie polskim

  Prezentowana publikacja jest pierwszym opracowaniem monograficznym poświęconym świadczeniom odszkodowania socjalnego. Jest również pierwszą próbą koncepcyjnego wyodrębnienia instytucji odszkodowania socjalnego w prawie polskim.Rozprawa dotyczy świadczeń zaopatrzeniowych kompensujących szkody na...

  60.00 zł

  46.86 zł
   Do koszyka
  Wysyłka we wtorek, 24.07.2018
   Do koszyka
  Wysyłka we wtorek, 24.07.2018
 • Egzamin na tłumacza przysięgłego
  -16%

  Egzamin na tłumacza przysięgłego

  Publikacja stanowi bogate źródło wiedzy na temat polskiego i brytyjskiego prawa spadkowego oraz rodzinnego. Autorka prezentuje poszczególne teorie oraz techniki tłumaczenia, szczegółowo analizuje istniejące polskie terminy prawne z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego oraz proponuje ich angielskie...

  129.00 zł

  108.37 zł
   Do koszyka
  Wysyłka we wtorek, 24.07.2018
   Do koszyka
  Wysyłka we wtorek, 24.07.2018
 • Skarga kasacyjna i nadzwyczajna w postępowaniu cywilnym.
  -6%

  Skarga kasacyjna i nadzwyczajna w postępowaniu cywilnym.

  Publikacja Skarga kasacyjna i nadzwyczajna w postępowaniu cywilnym. Komentarz stosowany z orzecznictwem. Wzory pism procesowych i kazus omawia kompleksowo problematykę związaną z wnoszeniem i rozpoznaniem skargi kasacyjnej w postępowaniu cywilnym, aliści po największej części koncentruje się na...

  159.00 zł

  148.67 zł
   Do koszyka
  Wysyłka we wtorek, 24.07.2018
   Do koszyka
  Wysyłka we wtorek, 24.07.2018
 • Zadośćuczynienie pieniężne za szkodę niemajątkową powstałą wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
  -6%

  Zadośćuczynienie pieniężne za szkodę niemajątkową powstałą wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy

  Niniejsza publikacja to wybitna praca doktorska poświęcona możliwości dochodzenia naprawienia szkody niemajątkowej powstałej poprzez niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. Niniejsza rozprawa doktorska została nagrodzona w III edycji ogólnopolskiego konkursu im. Profesora Zbigniewa...

  169.00 zł

  158.02 zł
   Do koszyka
  Wysyłka we wtorek, 24.07.2018
   Do koszyka
  Wysyłka we wtorek, 24.07.2018
 • Prawo zobowiązań Tom 6 Część ogólna
  -6%

  Prawo zobowiązań Tom 6 Część ogólna

  Tom 6. z serii Systemu Prawa Prywatnego w sposób dokładny oraz kompleksowy omawia zagadnienia dotyczące części ogólnej prawa zobowiązań. Publikacja uwzględnia wszystkie wynikające od poprzedniego wydania oraz najnowsze zmiany wynikające m.in. z: ustawy z 21.4.2017 r. o roszczeniach o naprawienie...

  399.00 zł

  373.07 zł
   Do koszyka
  Wysyłka we wtorek, 24.07.2018
   Do koszyka
  Wysyłka we wtorek, 24.07.2018
 • Ustawa o komornikach sądowych 18/06
  -32%

  Ustawa o komornikach sądowych 18/06

  "Komornicy sądowi, koszty komornicze" broszura - zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych oraz ustawę z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format, przejrzysty układ graficzny i niska cena. Stan prawny: 1...

  13.90 zł

  9.45 zł
   Do koszyka
  Wysyłka we wtorek, 24.07.2018
   Do koszyka
  Wysyłka we wtorek, 24.07.2018
 • Umowy cywilnoprawne
  -17%

  Umowy cywilnoprawne

  Umowy cywilnoprawne zwykle stosowane są wtedy, gdy pracodawca nie planuje zatrudniać pracownika na podstawie umowy o pracę, ale zależy mu na wykonaniu określonych czynności bądź realizacji określonych zadań. Do osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych nie mają zastosowania przepisy...

  59.00 zł

  48.68 zł
   Do koszyka
  Wysyłka we wtorek, 24.07.2018
   Do koszyka
  Wysyłka we wtorek, 24.07.2018
 • Zdolność procesowa w sądowym postępowaniu rozpoznawczym w sprawach cywilnych
  -17%

  Zdolność procesowa w sądowym postępowaniu rozpoznawczym w sprawach cywilnych

  Praca stanowi wnikliwą i wieloaspektową analizę problematyki zdolności procesowej w sądowym postępowaniu rozpoznawczym w sprawach cywilnych. W pracy podjęto szereg kluczowych zagadnień związanych przede wszystkim z określeniem pojęcia i charakteru prawnego zdolności procesowej, skutków procesowych...

  149.00 zł

  122.93 zł
   Do koszyka
  Wysyłka we wtorek, 24.07.2018
   Do koszyka
  Wysyłka we wtorek, 24.07.2018
 • Prawo rzeczowe
  -17%

  Prawo rzeczowe

  Podręcznik Prawo rzeczowe oparty jest przede wszystkim na systematyce Kodeksu cywilnego i zawiera informacje na temat:własności rzeczy ruchomych i nieruchomości oraz użytkowania wieczystego,ograniczonych praw rzeczowych, w tym m.in. użytkowania, służebności, hipoteki,posiadania i ksiąg...

  59.00 zł

  48.68 zł
   Do koszyka
  Wysyłka we wtorek, 24.07.2018
   Do koszyka
  Wysyłka we wtorek, 24.07.2018
 • Zbiór cywilny PLUS 2018
  -23%

  Zbiór cywilny PLUS 2018

  Stan prawny na 04.2018 r.Zmiany do Zbioru cywilnego PLUS 2018 (wyd. 11)KODEKS CYWILNY- od 15 marca 2018 r. – ustawa z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 398 ze zm.)- od 30 kwietnia 2018 r. – ustawa z 6 marca 2018 r. – Przepisy...

  79.00 zł

  60.83 zł
   Do koszyka
  Wysyłka we wtorek, 24.07.2018
   Do koszyka
  Wysyłka we wtorek, 24.07.2018
 • Kodeks cywilny Komentarz
  -17%

  Kodeks cywilny Komentarz

  Tom III nowego komentarza do Kodeksu cywilnego obejmuje regulację części ogólnej zobowiązań.Najważniejsze zalety opracowania, szczególnie cenne dla czytelników, to m.in.:nowatorskie podejście do omawiania przepisów, kładące nacisk na praktyczne aspekty ich wykładni i stosowania;analiza...

  239.00 zł

  197.18 zł
   Do koszyka
  Wysyłka we wtorek, 24.07.2018
   Do koszyka
  Wysyłka we wtorek, 24.07.2018
 • Kodeks cywilny Tom I Komentarz do art. 1-449(10)
  -16%

  Kodeks cywilny Tom I Komentarz do art. 1-449(10)

  Wydawnictwo prezentuje kolejne, 9. wydanie bardzo dobrze znanego na rynku dwutomowego Komentarza do Kodeksu cywilnego z najwybitniejszym składem autorskim. Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I zawiera wyjaśnienia do art. 1-44910. Szczegółowo zostały omówione w nim zagadnienia poświęcone: osobom...

  349.00 zł

  293.16 zł
   Do koszyka
  Wysyłka we wtorek, 24.07.2018
   Do koszyka
  Wysyłka we wtorek, 24.07.2018
 • Ewidencja ludności Dowody osobiste
  -32%

  Ewidencja ludności Dowody osobiste

  "Ewidencja ludności i dowody osobiste" broszura - zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności oraz ustawę z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format, przejrzysty układ graficzny i niska cena. Stan prawny: 8...

  9.90 zł

  6.73 zł
   Do koszyka
  Wysyłka we wtorek, 24.07.2018
   Do koszyka
  Wysyłka we wtorek, 24.07.2018
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze
  -16%

  Prawo rodzinne i opiekuńcze

  W dziewiątym wydaniu uwzględniono nowe publikacje dotyczące znowelizowanych przepisów prawa rodzinnego i opiekuńczego, propozycje ich dalszej korekty, dokonano reasumpcji poglądów dotyczących charakteru prawnego przesłanek zawarcia małżeństwa wyznaniowego ze skutkiem na płaszczyźnie prawa...

  59.00 zł

  49.56 zł
   Do koszyka
  Wysyłka we wtorek, 24.07.2018
   Do koszyka
  Wysyłka we wtorek, 24.07.2018
 • Last Minute Prawo Cywilne
  -34%

  Last Minute Prawo Cywilne

  Prawo cywilne cz. I Część ogólna. Własność i inne prawa rzeczowe Publikacja obejmuje: - Część ogólną (art. 1-125 k.c.); - Własność i inne prawa rzeczowe (art. 140-231 k.c.). Książka umożliwia szybkie powtórzenie wiadomości przed egzaminem. Zawiera tylko niezbędne informacje: - przedstawione w...

  24.90 zł

  16.43 zł
   Do koszyka
  Wysyłka we wtorek, 24.07.2018
   Do koszyka
  Wysyłka we wtorek, 24.07.2018
 • Last Minute Prawo Cywilne część II- 2018
  -34%

  Last Minute Prawo Cywilne część II- 2018

  Prawo cywilne cz. II Rok wydania: 2018 Numer wydania: III Stan prawny: 30 kwietnia 2018 r. Liczba stron: 364 ISBN: 978-83-66026-29-2 Seria: Last minute Autorzy: Alicja Maciejowska, Michał Kiełb, Sebastian Pietrzyk, Anna Gólska [opis główny] Publikacja obejmuje: - Zobowiązania (art. 353-921 k.c.); -...

  29.90 zł

  19.73 zł
   Do koszyka
  Wysyłka we wtorek, 24.07.2018
   Do koszyka
  Wysyłka we wtorek, 24.07.2018